Afspraak maken?


V oor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar dieduksman70@gmail.com

of een berichtje sturen via uw mobiele telefoon naar 06-21822370

U kunt uw voorkeur voor een dag(deel) en/of tijdstip doorgeven en uw telefoonnummer. Op zeer korte termijn zal ik u een voorstel voor een behandeltijdstip doen. Wanneer uw behandelafspraak vaststaat verzoek ik u kort (in 5-8 regels) uw klachten en uw hulpvraag te beschrijven.


In de toekomst zal het mogelijk worden om een afspraak digitaal in te plannen via deze website.

Het consult, hoe gaat dat?

Een consult is een combinatie van testen, behandelen en communiceren. Tijdens een consult zult u merken dat ik gericht vragen blijf stellen om te kijken wat er veranderd en hoe uw lichaam reageert op de verschillende behandeltechnieken. Op die manier kan ik snel en doeltreffend te werk gaan, zodat de OORZAAK van uw probleem snel gevonden wordt en verholpen kan worden.

Omdat u tijdens mijn behandelingen doorgaans de kleding aan kunt houden is het dragen van makkelijk zittende kleding aan te raden.

Een behandeling kan als ‘oncomfortabel‘ ervaren worden. Dit is meestal een indicatie dat de oorzaak van het probleem gevonden is.

In 90% van de gevallen is na de eerste behandeling al direct een verbetering te voelen. Afhankelijk van het probleem wordt het resultaat gekenmerkt door verminderde pijn, grotere bewegingsuitslag, verdwijnen van tintelingen of doof gevoel, meer kracht, verbeterde coördinatie  enz.

Het aantal behandelingen varieert van persoon tot persoon en is ook afhankelijk van de klacht. Vaak wordt er aanvullend bewegingsadvies gegeven om te voorkomen dat de klacht terugkeert.


Minder tevreden?

Ik zal altijd proberen mijn vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Mocht u toch klachten hebben over de behandeling of de manier waarop ik met u omga, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de behandeling.


Wel tevreden?

Bent u tevreden over de resultaten van de behandeling, hoor ik dat graag terug van u. Vind u het leuk om er iets over te schrijven? Ik ontvang graag uw persoonlijke review. U kunt uw bevindingen mailen naar; dieduksman70@gmail.com