Tarief en declaratie

De kosten per consult van 45 minuten zijn € 85. Elk consult kunt u contant of met pin afrekenen.

De factuur moet uzelf declareren bij de zorgverzekeraar. Een fysiotherapie consult wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Informeer vooraf aan het consult bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van 'niet-gecontracteerde' fysiotherapie.

Op uw factuur staat de behandeling onder de noemer 'fysiotherapie' vermeldt, welke u direct na het consult ontvangt.

Algemene voorwaarden

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.

Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/ cliënt.